Cuộc thi tài năng Xiếc trẻ ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia 2015

CUỘC THI TÀI NĂNG XIẾC TRẺ BA NƯỚC VIỆT NAM - LÀO - CAMPUCHIA