Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Thứ tư - 08/08/2018 16:57 - Người đăng bài viết: Admin - Đã xem: 797


BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỆ THUẬT XIẾC VÀ TẠP KỸ VIỆT NAM


THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức năm 2018
 
          Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Bộ Văn hoá,Thể thao và Du lịch cần tuyển 16 viên chức cho các phòng, khoa như sau:
I. Ðiều kiện tuyển dụng
1. Điều kiện chung
          1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển:
          a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
          b. Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;
          c. Có Đơn đăng ký dự tuyển;
          d. Có Lý lịch rõ ràng;
          đ. Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng;
          e. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
          g. Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm;
          h. Không có dị dạng về hình thể, không bị nói lắp, nói quá nhỏ, nói không rõ. 
         1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
          a. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
        b. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng…

2. Điều kiện cụ thể
2.1. Vị trí Giáo viên chuyên môn Xiếc: 08 chỉ tiêu
- Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 2 hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp hoặc tương đương trở lên;
- Có thời gian tham gia giảng dạy ít nhất 12 tháng;
- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (A2)khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B);
- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B);
- Có Bằng tốt nghiệp Trung cấp Xiếc đạt loại Giỏi trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp Trung cấp Xiếc đạt loại Khá và có giải thưởng tại cuộc thi, liên hoan Xiếc chuyên nghiệp toàn quốc hoặc giải thưởng tại liên hoan xiếc quốc tế và có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có bằng tốt nghiệp.

2.2. Vị trí Giáo viên giảng dạy môn Lịch sử: 01 chỉ tiêu
- Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 2 hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp hoặc tương đương trở lên;
- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B);
- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B);
- Có Bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm chuyên ngành Lịch sử trở lên;
- Có kinh nghiệm giảng dạy môn Lịch sử từ 02 năm trở lên.

2.3. Vị trí Chuyên viên: 05 chỉ tiêu
- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên;
- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B);
- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B);
- Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng, cụ thể như sau:

a. Phòng Hành chính tổng hợp:02 chỉ tiêu
         - Vị trí Chuyên viên phụ trách Hành chính:02 người tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Hành chính, Quản trị văn phòng, Quản trị nhân lực, Ngoại ngữ…; có kinh nghiệm 02 năm trở lên trong lĩnh vực cần tuyển.
b. Phòng Đào tạo và Quản lý học sinh: 01 chỉ tiêu
         - Vị trí Chuyên viên phụ trách Quản lý đào tạo:01 ngườitốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản lý giáo dục, Hành chính học; có kinh nghiệm 02 năm trở lên trong lĩnh vực cần tuyển.
c. Phòng Khoa học và Đối ngoại: 02 chỉ tiêu
          - Vị trí Chuyên viên phụ trách Ứng dụng Công nghệ thông tin truyền thông: 01 ngườitốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành Điện tử - Viễn thông; có kinh nghiệm 02 năm trở lên trong lĩnh vực cần tuyển.
          - Vị trí Chuyên viên phụ trách Đối ngoại: 01 người tốt nghiệp Học viện Quan hệ Quốc tế ngành Quan hệ Quốc tế hoặc tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ ngành Tiếng Anh; có kinh nghiệm 02 năm trở lên trong lĩnh vực cần tuyển.
         
2.4. Vị trí Kế toán viên: 02 chỉ tiêu
          - Có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán trở lên;
          - Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán viên;
          - Có ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức);
          - Có trình độ tin học văn phòng (các kỹ năng của MicrosoftWord, Microsoft Excel, Internet) và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn;
          - Có kinh nghiệm 02 năm trở lên trong lĩnh vực cần tuyển.

3. Hồ sơ dự tuyển gồm:
          a. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu Thông tư 15/2012/TT-BNV);
          b. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 60 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);
          c. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
          Lưu ý: Riêng đối với yêu cầu về các chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 2 hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp hoặc tương đương trở lên; chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch kế toán viên thí sinh có thể hoàn thiện sau khi trúng tuyển (trong thời gian tập sự). Nếu hết thời gian tập sự các thí sinh không hoàn thiện các tiêu chuẩn theo quy định thì sẽ không được bổ nhiệm vào ngạch và hủy kết quả thi tuyển viên chức.
          d. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe;
đ. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
          e. Hai phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc của người dự tuyển (người nhận);
          f. 02 ảnh màu 4x6 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
Hồ sơ của thí sinh dự tuyển bỏ vào túi hồ sơ, ngoài bì ghi rõ:
- Họ tên thí sinh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại.
- Vị trí và tên đơn vị xin dự thi.
- Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

II. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:
1. Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 09/8/2018 đến hết ngày 05/9/2018 (20 ngày làm việc tính từ ngày đăng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng).
2. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng Hành chính tổng hợp, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam
3. Điện thoại liên hệ: 024.38374236 hoặc 0913.496.899 (bà Nguyễn Thị Nga,  Trưởng phòng Hành chính tổng hợp).

III. Nội dung và hình thức thi
1. Thi Kiến thức chung: Thi viết 180 phút về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.
Nội dung bao gồm:
- Luật Giáo dục Nghề nghiệp;
- Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.

2. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Gồm 02 phần thi viết và thi thực hành:
2.1. Đối với vị trí Giáo viên:
          a) Thi viết: 180 phút về chuyên môn, hiểu biết về chức trách, nhiệm vụ và quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí giáo viên cần tuyển. Nội dung bao gồm:
- Điều lệ Trường Trung cấp;
          - Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
          - Quy chế làm việc của Giáo viên;
          - Quy chế đào tạo Trung cấp;
          - Chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; của Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam;
          - Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam;
          - Các quy định liên quan đến vị trí tuyển dụng.
          b) Thi thực hành:
+ Đối với vị trí giáo viên chuyên môn Xiếc: Mỗi thí sinh dự tuyển phải thực hành giảng dạy 01 tiết (thời gian 45 phút) về chuyên môn Xiếc. Bài thi cụ thể do Hội đồng tuyển dụng của Trường quy định cho từng thí sinh trước khi thi tuyển 03 ngày.
+ Đối với vị trí giáo viên giảng dạy môn Lịch sử: Mỗi thí sinh dự tuyển phải thực hành giảng dạy 02 tiết (01 tiết bậc THCS, 01 tiết bậc THPT) về chuyên môn Lịch sử. Bài thi cụ thể do Hội đồng tuyển dụng của Trường quy định cho từng thí sinh trước khi thi tuyển 03 ngày.
         
2.2. Đối với vị trí Chuyên viên:
a) Thi viết: Thi viết 180 phút về chuyên môn, hiểu biết về chức trách, nhiệm
vụ và quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí chuyên viên cần tuyển. Nội dung bao gồm:
- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý viên chức;
- Điều lệ trường Trung cấp;
- Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;
- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; của Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam;
- Các quy định liên quan đến vị trí tuyển dụng.
b) Thi thực hành: Kiểm tra kỹ năng soạn thảo văn bản, báo cáo đánh giá kết quả công việc.
Thời gian thi: 90 phút.
Hình thức thi: Thực hành trên máy tính.

 2.3. Đối với vị trí Kế toán viên:
a) Thi viết: 180 phút về chuyên môn, hiểu biết về chức trách, nhiệm vụ và quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí Kế toán viên cần tuyển.
Nội dung bao gồm:
- Luật Kế toán;
- Luật Ngân sách nhà nước;
- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
- Tiêu chuẩn chức danh ngạch Kế toán viên;
- Điều lệ Trường Trung cấp;
- Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;
- Chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; của Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam;
- Các quy định liên quan đến vị trí tuyển dụng.
b) Thi thực hành: Kiểm tra kỹ năng thực hành định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh; thực hành làm bảng lương cho cán bộ, viên chức, người lao động.
 Thời gian thi: 90 phút.
 Hình thức thi: Thực hành trên máy tính.

3. Thi Ngoại ngữ: Bài thi gồm 02 phần: Trắc nghiệm và tự luận. Thời gian thi 60 phút, một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

4. Thi Tin học: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.

IV. Thời gian, địa điểm, lệ phí thi tuyển:
1. Thời gian thi: Dự kiến quý IV năm 2018.
2. Địa điểm thi: Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam.
Địa chỉ: Khu Văn hóa Nghệ thuật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
3. Lệ phí tuyển dụng được thực hiện theo nội dung Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
 
                                         HIỆU TRƯỞNG
                                            TS. NSƯT Hoàng Minh Khánh
 
  • Gửi bài viết cho bạn bè:
  • In bài viết:
  • Lưu bài viết này:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn


Những tin cũ hơn


 

Video Tiết Mục Xiếc Trong Nước

Tiết mục - Giấc Mộng Phù Vân (video) Lượt xem: 10

TOP VIDEO

Video Tiết mục Xiếc Nước ngoài

Web liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 127

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3318

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1920814

Đăng lúc: 15-01-2020 06:44:12 PM
Đăng lúc: 02-12-2019 10:28:32 AM
Đăng lúc: 29-11-2019 10:24:10 AM
Đăng lúc: 18-10-2019 10:25:54 AM
 
Xem bản: Desktop | Mobile

Thiết kế website chuyên nghiệp bởi Vinamax