Đảng bộ quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2015 – 2020: Những dấu ấn của sự năng động, sáng tạo, đoàn kết

Lãnh đạo Quận ủy Cầu Giấy chia sẻ, nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ TP Hà Nội và với tinh thần đoàn kết, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ quận Cầu Giấy đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Từ đó, định hướng được các giải pháp để xây dựng quận Cầu Giấy ngày càng phát triển trong nhiệm kỳ tới.

Kinh tế – xã hội ngày càng phát triển 

Theo lãnh đạo Quận ủy Cầu Giấy, trong giai đoạn 2015 – 2020, Quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình số 08-CTr/QU ngày 16/5/2016 của Quận ủy về “Phát triển kinh tế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực giai đoạn 2015 – 2020”, cơ cấu kinh tế phát triển đúng định hướng. Kết quả, dịch vụ – thương mại chiếm tỷ trọng 61,69%, công nghiệp – xây dựng chiếm tỷ trọng 38,31%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn này đạt 34.601 tỷ đồng, bằng 198% so với giai đoạn trước…


Lãnh đạo quận Cầu Giấy cắt băng khánh thành công trình xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D28, B30, D32 khu đô thị mới Cầu Giấy – Công trình chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ VI Đảng bộ Quận Cầu Giấy, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình số 11-CTr/QU ngày 16/5/2016 của Quận ủy về “Xây dựng, quản lý quy hoạch đô thị, đất đai và bảo vệ môi trường giai đoạn 2015 – 2020”. Trong đó, đã huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tổng nguồn vốn huy động từ năm 2016 – 2020 ước khoảng 43.825 tỷ đồng đạt 146% kế hoạch. Hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ, khu dân cư cũ đã cơ bản kết nối với các khu đô thị mới… diện mạo đô thị trên địa bàn ngày càng khang trang, hiện đại. Quận cũng đã hoàn thành 100% công tác cấp “sổ đỏ” với đất đủ điều kiện thuộc thẩm quyền. Công tác quản lý, sử dụng đất công, đất nông nghiệp được tăng cường, các vi phạm về đất đai được xử lý nghiêm theo quy định.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, hạ tầng đô thị, bảo vệ môi trường, trong nhiệm kỳ qua, Quận ủy Cầu Giấy đã triển khai Chương trình 09-CTr/QU ngày 16/5/2016 về “Phát triển văn hóa, giáo dục đào tạo, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội giai đoạn 2015 – 2020” gắn với thực hiện theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XI) với 14 chỉ tiêu, trong đó 5 chỉ tiêu hoàn thành, 9 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Giáo dục và đào tạo tiếp tục được đầu tư về quy mô, chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu học tập của người dân. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, đội ngũ giáo viên được nâng cao gắn với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, thu hút sinh viên thủ khoa về công tác tại quận. Nhiều giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi các cấp. Đáng chú ý, 2019 là năm thứ 11 liên tiếp quận dẫn đầu TP Hà Nội kết quả thi vào lớp 10, được UBND TP tặng Cờ thi đua xuất sắc…

Phát huy tốt vai trò của bộ máy chính quyền

Không chỉ hoàn các nhiệm vụ phát triển KT – XH, ổn định cuộc sống của Nhân dân, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Quận ủy Cầu Giấy đã không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền. Phương thức hoạt động của HĐND các cấp luôn được đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp. Hoạt động chất vấn, tái chất vấn, giám sát chuyên đề và phiên giải trình giữa hai kỳ họp đã trở thành điểm nhấn trong hoạt động của HĐND quận. Công tác giám sát chuyên đề được thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm. Thường trực, các Ban HĐND quận đã tổ chức 35 cuộc khảo sát, giám sát, tái giám sát, chất lượng những báo cáo thẩm tra trước kỳ họp được nâng cao và có tính phản biện.


Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Quận ủy Cầu Giấy đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong việc phát triển quận Cầu Giấy ngày càng văn minh, hiện đại.

UBND quận đã chủ động, tập trung chỉ đạo bám sát chủ đề công tác từng năm, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm và các khâu đột phá để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều chuyển biến rõ nét, vai trò của tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được đề cao. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được chú trọng; duy trì, thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân theo luật định. Đồng thời, kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị của người dân, những vụ việc phức tạp, tồn động kéo dài, hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp không để phát sinh điểm nóng.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiếp tục có chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng cao. Đảng bộ Quận đã triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình số 07-CTr/QU của Quận ủy về “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội”. Đồng thời, đổi mới nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, triển khai việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII), qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ. Công tác tổ chức, cán bộ có nhiều đổi mới, theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII); tiến hành rà soát, sắp xếp kiện toàn tổ chức, bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Sẵn sàng cho nhiệm kỳ mới tiếp tục thành công

Theo đồng chí Bí thư Quận ủy Cầu Giấy – Trần Thị Phương Hoa, trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận sẽ quyết tâm, nỗ lực, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Trong đó, Quận ủy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương; phát triển KT, VH – XH bền vững, nâng cao đời sống của Nhân dân; hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, thực hiện quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; giữ vững QP-AN; mở rộng quan hệ đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phấn đấu quận Cầu Giấy ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.


Phát triển quận Cầu Giấy ngày càng văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng… tiếp tục là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đồng chí Bí thư cho biết thêm, trong nhiệm kỳ tới, Quận ủy sẽ xác định 5 nhiệm vụ chủ yếu cần được ưu tiên thực hiện để đưa quận ngày càng phát triển. Trong đó, Quận ủy Cầu Giấy sẽ tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết của Đại hội; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), nâng cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển Quận trong tình hình mới. Phát huy tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực từ DN và Nhân dân để phát triển kinh tế ổn định và bền vững. Thu hút tiềm lực kinh tế, tăng nguồn vốn huy động từ DN và Nhân dân.

Hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng đô thị, phát triển và nâng cao hạ tầng xã hội; thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; xây dựng, quản lý, phát triển đô thị gắn với bảo vệ môi trường. Đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm, chăm lo phát triển văn hóa, xã hội; tiếp tục đổi mới GD&ĐT, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng; tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm các vụ việc, vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở.

Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác, đối ngoại. Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo, thực hiện dân chủ, kỷ cương; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng. Phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận ngày càng vững mạnh… để lãnh đạo, chỉ đạo quận Cầu Giấy ngày càng phát triển.

Nguồn http://m.kinhtedothi.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *