Học sinh Trường trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam học muôn giáo dục quốc phòng

Học sinh Trường Trung cấp Nghệ Thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam
học môn Giáo dục Quốc phòng đầu năm học 2019-2020


Học sinh tập tháo lắp súng 


Học sinh đang tập động tác trườn


Học sinh tập động tác lê thấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *