Thi học kỳ I tiết mục khóa 36, 37, 38 năm học 2019 – 2020

Thi học kỳ I, năm học 2019-2020 các khóa tập tiết mục, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

Ngày 15/01/2020, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam tổ chức thi học kỳ I năm học 2019-2020 cho 03 khóa học sinh tập tiết mục là Khóa 36, Khóa 37 và Khóa 38.

Khóa 36 có 03 tiết mục dự thi gồm: tiết mục “Đu Thuyền”, tiết mục “Trò khéo trên chân” và tiết mục “Cầu bật”;

Khóa 37 có 05 tiết mục dự thi gồm: tiết mục “Đu đôi nhào lộn”, tiết mục “Hồn Lạc Việt” (Hình tượng 4 nam), tiết mục “Vòng xoay ước mơ”, tiết mục “Đu 3 nữ” và tiết mục “Đu quăng lưới bật đạp người”;

Khóa 38 có 08 tiết mục dự thi gồm: tiết mục “Chiến sĩ biển đảo”, tiết mục “Xiếc chó”, tiết mục “Ngày hội H’Mông” (Dây thép bật), tiết mục “Xiếc mèo”, tiết mục “Trò khéo trên chân”, tiết mục “Đế trụ”, tiết mục “Dây chùng” và tiết mục “Rộn ràng Tây Bắc”.

Một số hình ảnh dự thi của học sinh:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *