Thi học kỳ II năm học 2021 – 2022

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam tổ chức thi học kỳ II, năm học 2021- 2022 cho học sinh toàn trường

Từ ngày 22/06/2022 đến ngày 24/06/2022, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam tổ chức thi học kỳ II năm học 2021-2022 cho học sinh toàn trường.
Có 02 khóa học thi cơ bản là Khóa 42, Khóa 41. 04 khóa thi tiết mục Xiếc là Khóa Lào, Khóa 40, Khóa 39 và Khóa 38 thi vào ngày 24/06/2022. 

Một số hình ảnh của học sinh Khóa 42 thi Học kỳ II, năm học 2021-2022:

 

Một số hình ảnh của học sinh Khóa 41 thi Học kỳ II, năm học 2021-2022:

 

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh của học sinh Khóa 40 thi Học kỳ II, năm học 2021-2022:

Một số hình ảnh của học sinh Khóa 39 thi Học kỳ II, năm học 2021-2022:

 

Một số hình ảnh của học sinh Khóa 38 thi Học kỳ II, năm học 2021-2022:

 

Một số hình ảnh của học sinh Khóa Lào thi Học kỳ II, năm học 2021-2022:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.