KHOA XIẾC

Khoa Xiếc có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu, Hiệu trưởng trong công tác quản lý, tổ chức và triển khai thực hiện công tác đào tạo diễn viên xiếc chuyên nghiệp có trình độ Trung cấp. Tham gia biên soạn, chỉnh lý bổ sung nội dung chương trình, giáo trình; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, huấn luyện; sử dụng video clip và các tài liệu chuyên môn hỗ trợ công tác giảng dạy, huấn luyện; xây dựng đề án sáng tác tiết mục, thiết kế đạo cụ phục vụ giảng dạy, huấn luyện của các tiết mục và 4 bộ môn cơ bản (Tung hứng, Nhào lộn, Thể thao, Thăng bằng);

Xem thêm

KHOA XIẾC

Khoa Xiếc có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu, Hiệu trưởng trong công tác quản lý, tổ chức và triển khai thực hiện công tác đào tạo diễn viên xiếc chuyên nghiệp có trình độ Trung cấp. Tham gia biên soạn, chỉnh lý bổ sung nội dung chương trình, giáo trình; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, huấn luyện; sử dụng video clip và các tài liệu chuyên môn hỗ trợ công tác giảng dạy, huấn luyện; xây dựng đề án sáng tác tiết mục, thiết kế đạo cụ phục vụ giảng dạy, huấn luyện của các tiết mục và 4 bộ môn cơ bản (Tung hứng, Nhào lộn, Thể thao, Thăng bằng);

Xem thêm

KHOA TẠP KỸ

Khoa Tạp kỹ có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu, Hiệu trưởng trong công tác quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo các bộ môn thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn: Dạy thú, Hài hước (Hề), Nghệ thuật đóng thế, Nghệ thuật trình diễn thời trang, Nghệ thuật dẫn chương trình (MC), Múa rối, nghệ thuật trình diễn thời trang và một số chuyên ngành khác thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn có trình độ trung cấp.

Xem thêm

KHOA VĂN HÓA PHỔ THÔNG

Tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức, quản lý hoạt động giảng dạy hệ bổ túc văn hoá Trung học cơ sở, Trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Xem thêm

KHOA VĂN HÓA PHỔ THÔNG

Tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức, quản lý hoạt động giảng dạy hệ bổ túc văn hoá Trung học cơ sở, Trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Xem thêm

PHÒNG ĐÀO TẠO
QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Tham mưu giúp Ban Giám Hiệu, Hiệu trưởng quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo ở trình độ trung cấp, liên kết đào tạo và công tác quản lý khoa học, hợp tác quốc tế. Giúp Hiệu trưởng theo dõi, giám sát mọi hoạt động đào tạo của Trường.

Xem thêm

PHÒNG KHẢO THÍ
VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục có chức năng tham mưu,  giúp việc Ban Giám hiệu, Hiệu trưởng để quản lý, tổ chức triển khai thực hiện công tác khảo thí, đánh giá và bảo đảm chất lượng giáo dục của Trường.

Xem thêm

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN

Phòng Công tác học sinh, sinh viên có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu trong công tác giáo dục, quản lý, khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách của học sinh sinh viên, tư vấn việc làm cho học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp, phối hợp tổ chức cho học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp tiếp xúc với các đơn vị tuyển dụng và triển khai thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam.

Xem thêm

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Tham mưu cho Ban Giám hiệu Trường trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực: Tổ chức – Thi đua khen thưởng, Tài vụ kế toán, Hành chính quản trị (bao gồm: Văn thư lưu trữ, quản lý cơ sở vật chất và tài sản công; quản lý điện, nước; bảo vệ cơ quan, phòng cháy chữa cháy, Y tế, Lễ tân).

Xem thêm

VIDEO