GIỚI THIỆU

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỆ THUẬT XIẾC VÀ TẠP KỸ VIỆT NAM

 

1. Đặc điểm, tình hình:

a) Địa điểm trụ sở chính:

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Khu Văn hóa nghệ thuật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

 Điện thoại: 024.38347235;               Fax: 024.37642808

Trang tin điện tử: truongxiec.edu.vn;   Email: truongxiec.edu@gmail.com

b) Về cơ cấu, tổ chức bộ máy của Trường gồm:

– Hội đồng trường

– Ban Giám hiệu

– 04 Phòng chức năng: Phòng Hành chính, Tổng hợp; Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; Phòng Công tác học sinh, sinh viên; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

– 03 Khoa nghiệp vụ: Khoa Xiếc; Khoa Tạp kỹ; Khoa Văn hóa phổ thông.

– 02 tổ chức trực thuộc: Nhà hát thể nghiệm; Thư viện Trường.

c) Về cơ sở vật chất:

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao quản lý và sử dụng 5.600 m2 đất tại Khu Văn hóa, Nghệ thuật trên địa bàn phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Trường hiện có 04 khối nhà với tổng diện tích xây dựng là 11.358 m2, trong đó: Nhà 9 tầng có diện tích sử dụng 5.196 m2; nhà tập chính (Sân khấu thể nghiệm) có diện tích 1.972 m2; nhà tập khung thép có diện tích 450 m2; nhà cấp II (nhà 4 tầng) có diện tích 2.624 m2; gara ô tô và nhà ăn sinh viên có diện tích 366 m2.

Ngoài ra, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam còn được sử dụng chung khu giáo dục thể chất và khu ký túc xá sinh viên có diện tích đất khoảng 18.500 m2 với diện tích sử dụng trên 40.000 m2 tại Khu Văn hóa nghệ thuật, phường Mai dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội do Trung tâm dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý.

2. Chức năng, nhiệm vụ được giao:

a) Vị trí và chức năng:

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về chuyên ngành xiếc, tạp kỹ và một số chuyên ngành khác thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn có trình độ trung cấp.

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn:

1/ Trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt chiến lược phát triển trường, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm về công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học của trường và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2/ Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, phê duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình đào tạo đối với các ngành, nghề được phép đào tạo theo quy định của pháp luật.

3/ Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh đào tạo theo quy định của pháp luật.

4/ Tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ cho các ngành, nghề được phép đào tạo theo quy định của pháp luật.

5/ Tổ chức nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn hoạt động của Trường.

6/ Tổ chức các hoạt động biểu diễn thể nghiệm; tổ chức sáng tác, huấn luyện, dàn dựng các thể loại tiết mục xiếc mới, các thể loại tiết mục xiếc truyền thống và các tác phẩm thuộc thể loại nghệ thuật tạp kỹ.

7/ Tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.

8/ Hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo, các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn nhằm phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường theo quy định của pháp luật.

9/ Cải tiến công tác quản lý, hoàn thiện tổ chức bộ máy của Trường tinh gọn, hoạt động hiệu quả, thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

10/ Xác định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự; thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động và người học thuộc phạm vi quản lý của Trường theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

11/ Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

12/ Thực hiện kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định của pháp luật.

13/ Xây dựng trang điện tử (Website) của Trường, quản lý và cung cấp các nguồn thông tin của Trường, tham gia vào hệ thống thông tin chung của các trường cao đẳng, các Bộ, ngành có liên quan.

14/ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ trường trung cấp và được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

3. Sơ lược Quá trình thành lập và phát triển:

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam được thành lập năm 1961. Trường là trung tâm sáng tác, dàn dựng và thể nghiệm các thể loại tiết mục xiếc mới, hiện đại đồng thời bảo tồn, khôi phục và dàn dựng lại các thể loại tiết mục xiếc truyền thống. Hiện nay, Trường là cơ sở đào tạo diễn viên Xiếc chuyên nghiệp duy nhất của Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á.

Trong lịch sử hình thành và phát triển, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đã trưởng thành và khẳng định được vị thế của mình trên nhiều lĩnh vực. Đến nay, Trường đã đào tạo được hơn 40 Khóa diễn viên Xiếc và Tạp kỹ, đóng góp rất lớn cho sự ổn định và phát triển cùa ngành xiếc nước nhà. Với nhiệm vụ quốc tế, Trường đã đào tạo được nhiều khóa đào tạo chính quy dài hạn, các khóa tập huấn ngắn hạn, nâng cao trình độ kỹ năng, kỹ xảo, nghiệp vụ giảng dạy và đào tạo xiếc cho hai nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia. Nhiều cán bộ, giáo viên và học sinh của Trường đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú và giữ những vị trí quản lý, lãnh đạo cao của ngành xiếc Việt Nam, ngành xiếc nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia. Trường đã góp phần sáng lập nhiều đoàn xiếc trong và ngoài nước như: Đoàn Xiếc Nhân dân Long An, Đoàn Xiếc Gia Lai-Kontum, Nhóm Xiếc tỉnh đoàn Tây Ninh, Đoàn Xiếc Quốc gia Lào và Đoàn Xiếc Quốc gia Campuchia…

Năm 1991Năm 1996Năm 2001Năm 2003Năm 2011Năm 2016