PHIẾU ĐĂNG KÝ THI TUYỂN DIỄN VIÊN XIẾC KHÓA 45 NĂM HỌC 2024 – 2025

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đào tạo Diễn viên Xiếc hệ chính Quy

  Họ tên *

  Ngày tháng năm sinh *

  Giới tính *

  Điện thoại *

  Email *

  Địa chỉ *

  Ý kiến nguyện vọng