Bà NGUYỄN THỊ NGA

Chủ tịch Công đoàn Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

 

Ông NGUYỄN VĂN HIẾU

Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

 

Ông NGUYỄN MINH CHÍNH

Ủy Viên BCH Công đoàn Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

 

Bà NGUYỄN THỊ KIM THƯƠNG

Ủy Viên BCH Công đoàn Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

 

Back