Ông NGUYỄN MINH CHÍNH

Bí Thư Đoàn Thanh Niên Trường Trung Cấp nghệ Thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

 

Bà NGUYỄN NGỌC ÁNH

Phó Bí Thư Đoàn Thanh Niên Trường Trung Cấp nghệ Thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

 

Ông NGUYỄN QUANG BỘ

Uỷ Viên Đoàn Thanh Niên Trường Trung Cấp nghệ Thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

 

 

Ông NGUYỄN VĂN DƯƠNG

Uỷ Viên Đoàn Thanh Niên Trường Trung Cấp nghệ Thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

Bà NGUYỄN HỒNG HẠNH

Uỷ Viên Đoàn Thanh Niên Trường Trung Cấp nghệ Thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

 

Back