TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỆ THUẬT XIẾC VÀ TẠP KỸ VIỆT NAM
THÀNH TÍCH ĐƯỢC ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG,
ĐỊA PHƯƠNG GHI NHẬN

(Từ 2006 đến 2018)

– Năm 2006:
+ 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ “ Vì có thành tích trong công tác góp vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội  và bảo vệ Tổ quốc” (theo Quyết định số 1527/QĐ-TTg ngày 17/11/2006)

+ 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin có thành tích “Trường  Trung học Xiếc Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2006” (theo Quyết định số 5805/QĐ-BVHTT ngày 29/12/2006)

– Năm 2007:
+ 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch “Vì có thành tích đã hoàn thành tốt đào tạo Học sinh năm 2007”  (theo Quyết định số 2231/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2007)

– Năm 2008
+ 01 Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng “Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2008” (theo Quyết định số 531/QĐ-BVHTTDL ngày 16/2/2009)

+ 01 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình

– Năm 2009:
+ 01 Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ  tặng “ Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua năm 2009”(Theo Quyết định số 2195/QĐ-TTg ngày 25/12/2009)

+ 01 Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì “Đã có Thành tích tốt tham gia tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2009 tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam”(Theo Quyết định số 144/QĐ-BVHTTDL )

+ 01 Bằng khen  của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội “Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam  đã có thành tích  trong công tác phục vụ Đại hội Châu Á trong nhà lần II-2009” (Theo Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 04/1/2010)

– Năm 2010:
+ 01 Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ “ Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua năm 2010” (Theo Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 22/2/2011)

+01 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội  “Đã có thành tích trong các hoạt động đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội (Theo Quyết định số 5477/QĐ-UBND ngày 04/11/2010)

– Năm 2011:
+ 01 Huân Chương Độc lập Hạng III của Chủ tịch nước “Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (Theo Quyết định số 1492/QĐ-CTN ngày 31/8/2011)

+ 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo ngành văn hóa Thể thao và Du lịch giai đoạn  2007-2011” (Theo Quyết định số 2809/QĐ-BVHTTDL ngày 09/9/2011)

+ 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

– Năm 2012
+ 01 Bằng khen của Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấuViệt Nam “Đã có nhiều thành tích đóng góp cho thành công của Liên hoan Ảo thuật chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ II-2012” (Theo Quyết định số 255/QĐ-HNSSK ngày 31/12/2012)

 Năm 2013:
+ 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì thành tích “Đã có nhiều đóng góp vào sự thành công của năm Hữu nghị Việt nam-Campuchia 2012” (Theo Quyết định số 3670/QĐ-BVHTTDL ngày 24/10/2013)

– Năm 2014:
+ 01 Bằng khen “Tập thể Lao động xuất sắc” của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
+ 02 Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng cho 02 cá nhân của Trường.

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỆ THUẬT XIẾC VÀ TẠP KỸ VIỆT NAM
THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TẠI CÁC LIÊN HOAN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

* Năm 2006: Đoạt 02 giải thưởng tại Liên hoan Xiếc chuyên nghiệp toàn quốc tại Huế:
– 01 Huy chương vàng cho Tập thể học sinh cho tiết mục “Xe đạp Tập thể”

– 01 Giải Diễn viên trẻ triển vọng cho diễn viên Nguyễn Thị Thu Hiền trong tiết mục “Dây thép chùng”

Năm 2009: Đoạt 04 giải Quốc tế tại  cuộc thi Tài năng Xiếc trẻ 3 nước Đông Dương  tổ chức tại Hà Nội (theo Quyết định số 3350/QĐ-BVHTTDL ngày 11/10 / 2009  của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trong- 01 Giải Nhì cho tiết mục “Đế trụ”
– 01 Giải Ba cho tiết mục “Cầu bật”

– 02 Giải Tài năng xiếc trẻ cho Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Văn Dương.

Năm 2010: Đoạt 02 Giải Quốc tế tại Liên hoan Xiếc Quốc tế lần thứ III tổ chức tại Hà Nội (theo Quyết định số 2796/ QĐ-BVHTTDL  ngày 11/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trong đó có 02 Giải Bạc cho tiết mục “Cầu bật” và “Đế trụ”.

* Năm 2011: Đoạt 08 Giải Quốc tế tại Cuộc thi Tài năng Xiếc trẻ 3 nước Đông Dương tổ chức tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trong đó có:
– 01 Giải Nhất (duy nhất) cho tiết mục “Ngày hội Tây Nguyên”

– 01 Giải Nhì cho tiết mục “Nhào lộn trên xe Mô tô”

– 01 Giải Ba cho tiết mục “Đứng tay tạo hình”

– 03 Giải Khuyến khích cho các tiết mục: “Lắc vòng”, “Ảo thuật”, “Tạo hình trên xà đơn”

– 02 Giải Tài năng trẻ triển vọng cho hai học sinh: Quách Xuân Tùng và Nguyễn Phương Thảo.


*Năm 2012
: Đoạt 11 giải (08 Giải trong nước và 03 Giải quốc tế) trong đó:
– 07 giải Tại “Hội thi Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và du lịch lần thứ I” tại Đà Nẵng từ ngày 23 – 30/6/2012 gồm:

+ 02 Giải Nhất cho tiết mục “Đế trụ” và “Đu quay” (theo Quyết định số 2422/QĐ- BVHTTDL ngày 28/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

+ 02 Giải Nhì cho tiết mục “Nhào lộn trên xe Mô tô” và “Ngày hội Tây Nguyên” (Theo Quyết định số 2423/QĐ- BVHTTDL ngày 28/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

+ 01 Giải Ba cho tiết mục “Ảo thuật”(Theo Quyết định số 2424/QĐ-BVHTTDL ngày 28/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch)

+ 01 Giải Nhì toàn đoàn cho “Chương trình biểu diễn” cho tập thể Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam (Theo Quyết định số 2423/QĐ- BVHTTDL ngày 28/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

+  01 Giải Đạo diễn chương trình cho TS. Hoàng Minh Khánh (theo Quyết định số 2427/QĐ- BVHTTDL ngày 28/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

– 03 Giải thưởng tại Liên hoan Xiếc Quốc tế lần thứ IV tổ chức tại Hà Nội tháng 11/2012 (theo Quyết định số 4568/QĐ-BVHTTDL ngày 21/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) gồm:

+ 01 Huy chương Vàng cho tiết mục “Ngày hội Tây Nguyên”

+ 01 Huy chương Bạc cho tiết mục “Đu quay”

01 Giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” Liên hoan cho TS – Đạo diễn. Hoàng Minh Khánh.

– 01 Giải Bạc cho tiết mục “Phương Đông huyền bí ” “Đã có nhiều thành tích đóng góp cho thành công của  Liên hoan Ảo thuật Chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ II-2012” tổ chức tại Hà Nội từ ngày 29-31/12/2012 (Theo Quyết định số 254/QĐ-HNSSK ngày 31/12/2012 của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam)

* Năm 2013:
– 01 giải Đặc biệt cho tiết mục “Đu quay” tại Liên hoan Xiếc Quốc tế Ngô Kiều – Trung Quốc từ ngày 26/10- 3/11/2013.

* Năm 2014:
– 01 giải 3 cho tiết mục “Tạo Hình Trên Sà Đơn” tại Liên hoan Xiếc Quốc tế Vũ Hán – Trung Quốc tháng 10 năm 2014.

* Năm 2015:

Đoạt 09 giải tại Cuộc thi Tài năng Xiếc trẻ ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia năm 2015, tổ chức tại Trường từ ngày 08-13/12/2015, cụ thể:

02 giải Nhất cho tiết mục “Cô gái làng hòa” và “Tạo hình trên xà đơn”;

– 02 giải Nhì cho tiết mục “Tam tòa Thánh Mẫu” và “Tung hứng trên xe đạp một bánh”;

– 01 giải Tài năng Xiếc trẻ triển vọng;

– 01 giải Đạo diễn Xuất sắc

– 01 giải Giáo viên huấn luyện Xuất sắc

– 01 giải Diễn viên nhỏ tuổi nhất tham gia cuộc thi (DV Vi Thị Vân Ngọc: 14 tuổi)

– 01 giải Diễn viên tham gia nhiều tiết mục đoạt giải cao (DV Nguyễn Thị Hà tham gia trong 02 tiết mục đoạt giải Nhất và 02 tiết mục đoạt giải Nhì)

* Năm 2016:

05 giải thưởng tại Liên hoan Xiếc Quốc tế lần thứ V tổ chức tại Huế tháng 5 năm 2016, trong đó:

– 02 Giải Vàng cho 02 tiết mục “Những thiên thần đen” và tiết mục “Thăng bằng trên dây”;

– 02 Giải Bạc cho 02 tiết mục “Tam tòa thánh mẫu” và tiết mục “Khát vọng”;

– 01 Giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” tại Liên hoan.

* Năm 2017:

01 giải Vàng (Mái bạt vàng) tại Liên hoan Xiếc Quốc tế Cuba 2017