Chức năng:

Phòng Công tác Học sinh sinh viên được thành lập năm 2018 theo QĐ số 3473/QĐ – BVHTTDL ngày 19 tháng 09 năm 2018. Có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu trong công tác giáo dục, quản lý, khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách của học sinh sinh viên, tư vấn việc làm cho học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp, phối hợp tổ chức cho học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp tiếp xúc với các đơn vị tuyển dụng và triển khai thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam.

Nhiệm vụ: 

1. Lập sổ theo dõi quản lý học sinh.

2. Quản lý sinh hoạt và các hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh ngoài giờ;

3. Tham gia đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của học sinh; phân loại, xếp loại học sinh cuối mỗi kỳ học, năm học, khóa học.

4. Đề xuất lên Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật học sinh của Trường xem xét khen thưởng tập thể lớp, học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với học sinh, sinh viên vi phạm Nội quy, Quy chế của Trường và Nội quy, Quy chế Ký túc xá.

5. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động ngoài giờ lên lớp tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, sinh viên.

6. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn học sinh, sinh viên chấp hành các quy định của pháp luật và Nội quy, Quy chế của Trường, Nội quy, Quy chế KTX học sinh sinh viên vào các sáng thứ sáu hàng tuần.

7. Bộ phận y tế theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho học sinh toàn Trường.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC:

 

Back