Hợp tác nhật

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Trường Trung Cấp Nghệ Thuật Xiếc và Tạp Kỹ Việt Nam tiến hành song song hai chương trình đào tạo gồm: Chương trình đào tạo diễn viên Xiếc hệ Trung cấp chuyên nghiệp  và Chương trình Văn hóa phổ thông hệ Bổ túc. Theo học tại Trường Trung Cấp Nghệ Thuật Xiếc và Tạp Kỹ Việt Nam, học sinh được bố trí học chuyên môn xiếc (vào buổi sáng) và học tập văn hoá (vào buổi chiều). Để được cấp Bằng Trung cấp Xiếc học sinh bắt buộc phải có bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông.
1. Về đào tạo Chuyên môn Xiếc và Tạp Kỹ:+ Đào tạo chính quy dài hạn 5 năm trình độ trung cấp
+ Đào tạo chính quy ngắn hạn 3 năm trình độ trung cấp
+ Đào tạo chính quy ngắn hạn 2 năm trình độ trung cấp
+ Đào tạo bồi dưỡng nâng cao 3 tháng, 6 tháng1.1 Về hình thức đào tạo:a/ Đào tạo hệ chính quy dài hạn 5 năm trình độ trung cấp:
Chương trình đào tạo:
+ Đào tạo 02 năm Cơ bản ngành
+ Đào tạo 03 năm 07 chuyên ngành :
* Chuyên ngành Nhào lộn;                        * Chuyên ngành Tung hứng;
* Chuyên ngành Thăng bằng;                   * Chuyên ngành Thể thao;
* Chuyên ngành Ảo thuật;                          * Chuyên ngành Hài hước;
* Chuyên ngành dạy thú biểu diễn;

b/ Đào tạo hệ chính quy dài hạn 3 năm trình độ trung cấp:
Chương trình đào tạo:
+ Đào tạo 01 năm Cơ bản ngành
+ Đào tạo 02 năm 07 chuyên ngành :
* Chuyên ngành Nhào lộn;                        * Chuyên ngành Tung hứng;
* Chuyên ngành Thăng bằng;                   * Chuyên ngành Thể thao;
* Chuyên ngành Hài hước;                        * Chuyên ngành Ảo thuật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *