Thi học kỳ II chuyên ngành Xiếc năm học 2017 – 2018

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỆ THUẬT XIẾC VÀ TẠP KỸ VIỆT NAM TỔ CHỨC THI HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018 CHO HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG

Sáng ngày 28 tháng 6 năm 2018, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam tổ chức thi học kỳ II năm học 2017-2018 cho học sinh toàn trường. Theo kế hoạch, Trường tổ chức thi các bộ môn Cơ bản cho học sinh Khóa 37 và Khóa 38 vào ngày 28 và 29/06/2018; thi tiết mục cho học sinh Khóa 34, Khóa 35 và Khóa 36 vào ngày 30/06/2018; thi tốt nghiệp cho học sinh Khóa 33 và Khóa 34 vào ngày 20/07/2018.


Hội đồng thi các bộ môn cơ bản năm học 2017 – 2018
Sau khi kết thúc kỳ thi học kỳ II năm học 2017-2018, học sinh toàn Trường sẽ tham dự Lễ Tổng kết năm học và nghỉ hè 2018.
Một số hình ảnh của học sinh thi cơ bản Khóa 37 – 38
trong ngày thi 28- 29/06/2018

Đại diện phụ huynh học sinh  tăng hoa hội đồng thi


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *