Đoàn cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đưa 14 lưu học sinh Lào về nước bàn giao Đoàn Xiếc Quốc gia Lào và trao tặng toàn bộ đạo cụ, thú biểu diễn

Thực hiện Quyết định số 3445/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp nhận lưu học sinh Lào theo diện Hiệp định, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam được giao nhiệm vụ đào tạo 15 học sinh ngành Nghệ thuật biểu diễn Xiếc trình độ Trung cấp, hệ 05 năm.
Ngày 21 tháng 12 năm 2023, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đã tổ chức thi tốt nghiệp, họp xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Trung cấp ngành Nghệ thuật biểu diễn Xiếc cho 14 lưu học sinh Lào, niên khóa 2018-2023.
Ngày 26/12/2023, Đoàn cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đưa 14 lưu học sinh Lào về nước bàn giao Đoàn Xiếc Quốc gia Lào và trao tặng toàn bộ đạo cụ, thú biểu diễn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *