NGÀY HỘI TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG NGHIỆP NĂM 2024

Nhằm mục đích, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, uy tín, chất lượng đào tạo và cơ hội việc làm trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, TDTT, du lịch của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ VHTTDL. ngày 04/5/2024, Bộ VHTTDL đã tổ chức “Ngày hội tuyên truyền hướng nghiệp năm 2024” tại trường Đại học văn hóa.

Tại Ngày hội tuyên truyền hướng nghiệp năm 2024, cán bộ giáo viên và học sinh trường Trung cấp Nghệ thuật và Tạp kỹ Việt Nam đã được giao lưu với các đơn vị bạn, được nghe các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục hướng nghiệp, mở rộng cơ hội lựa chọn nghề nghiệp và định hướng cho tương lai.

Thông tin về “Ngày hội tuyên truyền hướng nghiệp năm 2024” cũng được đăng tải trên Website của báo Lao động với tiêu đề “Rộn ràng ngày hội hướng nghiệp ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Trên website của báo Văn hóa với tiêu đề “Ngày hội tuyên truyền hướng nghiệp năm 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *