Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Đối tượng 4 năm 2014

Thực hiện kế hoạch số 201/KH-TCXTKVN ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đã được Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh quận Cầu Giấy phê chuẩn về việc tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2014.

Sáng  ngày 29/9/2014, tại Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh quận Cầu Giấy đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho 66 cán bộ, đảng viên, viên chức, giáo viên và người lao động thuộc đối tượng 4  của Trường.

Tới dự khai giảng có TS. Hoàng Minh Khánh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Trung tá Khương Duy Thịnh, Ủy viên Thư ký Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh quận Cầu Giấy, Đại tá, Thạc sĩ Nguyễn Đức Hạnh- Chủ nhiệm Khoa Lịch sử nghệ thuật quân sự, các giảng viên dạy chuyên đề và toàn thể học viên của Trường.
Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Đối tượng 4 năm 2014 nhằm bồi dưỡng, nâng cao cho các học viên những nội dung chủ yếu về đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới; vạch rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, viên chức và người lao động của Trường, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quốc phòng An ninh Tổ quốc.

Chương trình học gồm 10 chuyên đề, trong đó có 6 chuyên đề chính là: Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Một số vấn đề kết hợp phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường củng cố Quốc phòng An ninh; Bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong tình hình mới; Xây dựng và hoạt động của lực lượng tự vệ, dự bị động viên cơ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong hình hình mới; một số vấn đề cơ bản đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế, xã hội trong tình hình mới và 4 chuyên đề bổ trợ: Nội dung cơ bản của các Luật (Luật Quốc phòng, Nghĩa vụ quân sự…); Vũ khí công nghệ cao và cách phòng tránh, đánh trả địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Thời gian tổ chức lớp bồi dưỡng diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 29/9/2014 đến ngày 02/10/2014.

Các học viên sau khi hoàn thành đủ chương trình học tập sẽ được kiểm tra và cấp chứng nhận hoàn thành bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *